Privacybeleid

Mac’s Parketvloeren Privacyverklaring

Mac’s Parketvloeren in Venlo heeft een contactformulier op deze website. Bij het invullen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres

Wat doet Mac’s met deze gegevens?

Mac’s gebruikt deze gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen op uw verzoek, via email ontvangt u een ‘afschrift’ van uw contactaanvraag. Mocht u Mac’s een opdracht geven, dan kan hij de gegevens gebruiken in het belang van de werkzaamheden.

Hoe lang zal Mac’s deze gegevens bewaren?

Mac’s bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als nodig voor uw informatieverzoen en/of gegeven opdracht. Als er geen overeenkomst tot stand komt tussen Mac’s en u als opdrachtgever zal Mac’s de persoonsgegevens onmiddelijk verwijderen. Is er wel sprake van een opdracht/overeenkomst, dan zal Mac’s deze gegevens maximaal één jaar bewaren.

Mac’s verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht/overeenkomst met u, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het bezoek aan deze website

Mac’s Parketvloeren in Venlo gebruikt géén Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Wilt u uw gegevens aanpassen, bekijken of verwijderen?

U kunt Mac’s verzoeken om opgeslagen gegevens te bekijken, aan te passen of helemaal te verwijderen. U kunt dit verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen sturen naar Mac’s. Mac’s zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Veiligheid

Mac’s neemt de veiligheid en bescherming van de door u verstrekte gegevens heel serieus en doet er zoveel mogelijk aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaren en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mac’s zijn website van maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificering om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen, tips, op- of aanmerkingen

Als u het vermoeden heeft dat uw verstrekte gegevens niet afdoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u verdere informatie wilt hebben over de beveiliging van door Mac’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mac’s op.